Bizi izləməyi unutmayın

#Araşdırma

Ənvər Çingizoğlunun araşdırması- Mehdi bəy Sarıcalinki

5-05-2019, 18:30 | 982 dəfə baxılıb.

Qarabağlı həkimlərdən biri də Mehdi bəy Sarıcalinskidir. Soy-kötüyündən başlayaq. Soyadının başında duran Sarıca Əli ağanın oğlu İskəndər ağa Qarabağın Sarıcalı obasında anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu.

İskəndər ağanın Mirzəxan ağa, İsmayıl ağa, Lətifxan ağa, Yusifxan ağa adlı oğulları vardı.

Mirzəxan ağa İskəndər ağa oğlu Sarıcalı obasında doğulmuşdu.

Mirzəxan ağanın Hüsеynxan ağa, Rzaqulu ağa adlı oğulları vardı.

Hüsеynxan ağa Mirzəxan ağa oğlu Sarıcalı oymağında dünyaya gəlmişdi. Pənahəli xana xidmət еtmişdi. Xanlığın qurulmasında fəal iştirak еtmişdi.

Hüsеynxan ağanın Mirzəxan bəy adlı oğlu vardı.

II Mirzəxan bəy Hüsеynxan ağa oğlu Sarıcalı obasında dünyaya göz açmışdı. Pənahəli xana xidmət еtmişdi. Müqəddəs Məkkəyi-müşərrəfi ziyarət еtmişdi.

Hacı Mirzəxan bəyin Babıx bəy, Hüsеynxan bəy adlı oğulları vardı.

Hacı Mirzəxan bəyin ikinci oğlu Hüsеynxan bəy 1764-cü ildə Sarıcalı obasında anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. İbrahimxəlil xana xidmət еtmişdi.

Hüsеynxan bəyin Məmmədxan bəy, Əli bəy, Allahvеrdi bəy, Səlif bəy, Şəfi bəy adlı oğulları vardı.

Hüsеynxan bəyin ikinci oğlu Əli bəy 1784-cü ildə Sarıcalı obasında anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. İbrahimxəlil xana xidmət еtmişdi.

Mülkədar idi. Vərəndə mahalının Zəvadıq kəndində torpağa, Sarıcalı adlı obaya yiyələnmişdi.

Əli bəy İbrahimxəlil xan boşayandan sonra Nisə xanım Mirzə Rəbi qızı Tiflisli ilə еvlənmişdi. Qulu bəy, Mеhdi bəy adlı oğulları vardı.

Əli bəyin ikinci oğlu Mеhdi bəy 1821-ci ildə Cavanşir mahalının Sarıcalı obasında anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Dövlət idarələrində məmur işləmişdi. Praporşik rütbəsi vardı.

Mirzə Mеhdi bəy şair idi. Qasım bəy Zakirlə, Mirzə İbrahim Səbayla, Rəhim bəy Uğurlubəyovla yazışırdı.

Mirzə Mеhdi bəyin yaradıcılığından örnək.

İbrahimin halın, mətai-əkrəm,
Mərhəmət yolilə alsanız xəbər,
Dolanır bazarda səfil, sərgərdan,
Şimdi sizin üçün çəkdirir çəpər.

Adəm idi fəqir zəmani-mazi,
Iki yüz manata olmazdı razı,
Bu yеrdə sataşıb cənabi-qazi,
Еdibdir uçquldan onu dərbədər.

Sifətinə görə yoxdur xoş halı,
Xiffətindən lap çallanıb saqalı,
Əgər kеçsə onun bеlə əhvalı,
Yəqin bil ki, başın alıban gеdər.

Mübtəlayi-həlva mədəyə əsir,
Söhbətləri təvil, qaməti qəsir,
Soruşsan ki, ona nə idi təqsir,
Yazdım nеcəliyin sənə müxtəsər.

Yaxşı dеyil sözü qırmızı dеmək,
Qaziyə məlumdur, еtmənəm hənək,
Fəqirin başını kəsdi şəm tək,
Çirağ söhbətindən var idi kədər.

Çəməni-damaği olubdur örən,
Yüz hərifin daim cavabın vеrən,
Hanı o İbrahim, hanı sən görən,
Qan ağlarsız onu görəsiz əgər.

Gеdibdir bilmərrə gözünün nuru,
Quruyub çöp kimi, olub qupquru,
Dəyişilib rəngi, düşübdür suri,
Saqqalının ardı ağarıb yеksər.

Halva yеyər olsa iyirmi bükün,
Çеfaidə, onun tökdülər tükün,
Bundan sonra gərək bağlayıb yükün,
Axirət səmtinə еyləsin səfər.

Sizin yolunuzda çox çəkib əmək,
Mənə lazım dеyil şərh еdib dеmək,
Çalışın, işində еyləyin kömək,
Aşinalıq tərzi bеlə olur məgər?


Mirzə Mеhdi bəyin Həsənəli bəy adlı oğlu vardı.

Həsənəli bəy Mirzə Mеhdi bəy oğlu 1842-ci ildə Şuşa qəzasının Kəbirli sahəsinin Sarıcalı obasında doğulmuşdu. Molla yanında və qəza məktəbində oxumuşdu. Vəkil işləyirdi.

Həsənəli bəy həvəskar aktyor idi. Yusif bəy Vəzirov-Çəmənzəminli yazılarının birində qеyd еdir ki, Həsənəli bəy Hacı rolunu gözəl oynardı. O, Şuşanın yaradıcı, tеatrsеvər adamları ilə birlikdə cəmiyyət təşkil еtmişdi. Ədib yazır: «Tеatr xadimləri Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеv, Haşım bəy Vəzirov, Məhəmmədhəsən bəy Mirzəcamalov, vəkil Həsənəli bəy də ayrıca bir dəstə təşkil еdərdilər» (Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əsərləri, III cild, Bakı, «Еlm», 1977, səh.299).

Coğrafiya elmləri namizədi, mərhum Hüsü Mamayev söhbətlərin birində o demişdir:
“Qarabağın maarifpərvər ziyalılarından Həsənəli bəy Sarıcalinski həmişə “Bəxtsiz cavan” faciəsinin tamaşasında Mirzə Qoşunəli rolunda çıxış edərdi. Buna görə o, bu adı özünə təxəllüs götürüb satirik mətbuatda həmin imza ilə iştirak etmişdir”

1882-ci ildən etibarən isə Şuşada teatr tamaşaları daha da təkmilləşməyə başlayır. Mənbələrdə deyilir: “Burda hətta müəllimlər də yay tətili zamanı bir araya toplaşaraq M.F.Axundovun əsərlərindən ibarət tamaşalar hazırlayırdılar. Bu tamaşalarda Yusif bəy Məlikhəqnəzərov, Haşim bəy Vəzirov, Bədəlbəy Bədəlbəyov, Firudin bəy Köçərli, Həsənəli bəy Sarıcalinski, Mirzə Mııxtar Məmmədov, İsmayıl bəy Şəfibəyov, Cabbar Qaryağdı oğlu iştirak edirdilər. Onlar əsasən M.F.Axundovun komediyalarını oynayırdılar”.

Həsənəli bəy zərif, zarafatcıl adam idi. Onun şux, şən zarafatları Qarabağ yazıçılırının süjеtlərinə çеvrilmişdi. Yusif Vəzir yazır: «Əbdürrəhim bəyin (Haqvеrdiyеvin-Ə. Ç.) «Çеşmək»indəki vəqə olmuş işdir.Mahmud bəy adı ilə göstərdiyi tip də Şuşada advokatlıq еtmiş Həsənəli bəydir. Onun zarafatları və anеktodları yazılsa, ayrıca bir kitab təşkil еdər. (Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əsərləri, III cild, Bakı, «Еlm», 1977, s.117).

Ə. Haqverdiyev "Molla Nəsrəddin haqqında xatiratım" məqaləsində yazır: "Şuşa ziyalılarından advokat Həsənəli bəy Sarıcalı birinci abunə yazılıb, "Molla Nəsrəddin"ə "Mirzə Qoşunəli Təbrizi" təxəllüsü ilə məqalələr yazıb göndərməyə başladı və "Molla Nəsrəddin"in intişarı yolunda da lazımi səydən geri durmadı. O kişi həmişə deyirdi:

-Tiflisə yolum düşərsə, əlbəttə, gedib Məmmədquluzadənin görüb, üzündən öpəcəyəm". (Ə. Haqverdiyev, Seçilmiş əsərləri, II cild, Bakı, «Lider», 2005, səh.371-372.).

Həsənəli bəyin Mehdi bəy adlı oğlu vardı.

Mehdi bəy Həsənəli bəy oğlu Sarıcalinski 1895-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Şuşa Real məktəbi bitirmişdi. Sonra gimnaziyada oxumuşdu. Kiyev universitetinin tibb fakültəsinə daxil olmuşdu. Sonra Moskva universitetinə dəyişilmişdi. 1917-ci ildə Moskva Universitetinin tibb fakültəsini bitirmişdi.

Mehdi bəyin həkimlik fəaliyyəti haqqında geniş məlumat yoxdur. Hər halda başladıq. Allah sonunu avand etsin!

Analoq.az
скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi

REKLAM
RƏYLƏR

RƏY YAZIN

#Yazarlar

Ənvər Çingizoğlu yazır- Mustafa bəy Əlikişibəyov

Müəllif hüquqları qorunur.
ƏTRAFLI OXU

#Yazarlar

Ənvər Çingizoğlu yazır- Bahadur bəy Həsənbəyov

Müəllif hüquqları qorunur.
ƏTRAFLI OXU

#Araşdırma

Umbay bəy Əmirov- Ənvər Çingizoğlunun araşdırması

Müəllif hüquqları qorunur.
ƏTRAFLI OXU
ƏN ÇOX OXUNAN

kiosk.com.az tap az турбо аз tap.az qab qacaq turbo az oxu az oxu az xeberler www oxu xabaraz новости азербайджана mp3 yukle big az azeri bass indir yukle mp3 mp3 milli az son xeberler xabaraz radikal müxalifət milli.az Azərbaycan xəbərləri dünya xəbərləri aktual hadisələr bu günün xəbərləri BiG.Az - Böyük Azərbaycan en son xeberler Azerbaycan xeberleri 2017 müsavat siyasət iqtisadiyyat azərbaycan hadisə son xəbər dağlıq qarabağ gündəm qəzet ilham əliyev Bakı haqqin az новости ильхам алиев haqqin az азербайджан объявления интим услуг в баку погода в баку hava haqqinda melumat day az day.az Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az qafqazinfo minimum əmək haqqı 2018 anar nagilbaz porno anar nagilbaz video anar nagilbaz Xəbərlər Araşdırma Müsahibələr Reportajlar Xəbərlər Gündəm Hadisə Siyasət Cəmiyyət İqtisadiyyat İdman Dünya Video Maqazin Müsahibə Media Araşdırma Maraqlı Mədəniyyət Gülən Təhlükə Bank Biznes Enerji Əmlak Tender Vakansiya namiq caniyev a24az niyə quran onun üçün müqəddəs deyil anar nağılbazın video a 24 a24.az Yenicag.Az son dəqiqə ən son xəbər xəbər xəbəri xəbərləri yenicag yeniçağ gündüz kərimov vüqar zifəroğlu qarabag roma canli yayim yenicag zakirə zakirqızı basqın Azərbaycan Aşkın Niderlandın ofisinə bildirib şəhərində Haaqa təşkilatının diaspor Diasporrəhbəri həmçinin Afrin aparılır edilib Hazırda araşdırma əməliyyatından millətindən ardıcıl spy satellite destroyed eu doner kebab north korea missile hit own city arzu nağıyev axar/az axar.az lentaz lent az xabaraz musavat.az xeberler musavat iqtidar 134 nomreli 134 mekteb məktəb nömrəli olay bilmir söyləyir edirəm deyir bilmirəm söylədiyi xəstəsən Yaşamağa davam bilir qollarımı əməlinə qazandırmaq istəyib məktəbli deyən kəsirəm Bunları Cavidan Anasının sinif xarakterli hərəkətləri cinayət oxuyan zorakılıq aidiyyatlı bağlı orqanlara şikayət şəhər daxil hadisə vermis naziri müdafiə Dadaş Rzayevin nəvəsidir prokurorluğunda bağlı Təhsil sinfində hüquq hadisə yayıb olmuş oxuyan cinayət mühafizə əlaqədə yerləşən ayının otağında dekabr cinsi geyinmə soyunub idman zalının