Səlim bəy Rüstəmbəyov: Ermənilərin mənimsədiyi tarixi şəxsiyyətlərdən biri - ARAŞDIRMADünyanın dörd guşəsindən qovulan ermənilərə Qafqazda qucaq açdıq. Yalın-yalınçaq görüb, doyurub, donadıb, ocaq yanı göstərdik. Aşına-aşına çıxdılar ocaq başına. Ayaqları yer tutandan türkün matah adına nəyi vardısa, mənimsədilər. Yeyimimizi də, geyimimizi də öz adlarına çıxdılar. İndi də əl atıblar tarixi şəxsiyyətlərimizə. Kimi bir az namlı-nişanlı görürlərsə bizimkidir,-deyirlər. Yaratdıqları "Hayazq fondunun ensiklopediyası"nda nə qədər görkəmli şəxsiyyətlərimiz varsa, bəzəyib-düzəyib, erməniləşdirib qoyurlar bu fondun saytına. Saytlarının ünvanı:
http://ru.hayazg.info/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Yəqin ki, bir çox tamaşaçılar "Atları yəhərləyin" filminə baxıblar. Dəqiqlik üçün qeyd edək ki, bəzən bu film "Qanlı zəmi" də adlanır. Xalq arasında "Qaçaq Nəbi" kimi məşhurdur. Söz uzaq düşməsin, bu filmdəki "Səlim bəy" obrazı diqqətli tamaşaçılara bəllidir. Həmin bu surət qəhrəmanımız Səlim bəy Rüstəmbəyovun prototipidir.
Gəlin ermənilərin yiyə durduğu Səlim bəy Rüstəmbəyovun şəcərəsinə nəzər salaq:

Bu soyun ulu babası Rüstəm bəy Kəbirlidir. Rüstəm bəy Qarabağın Kəbirli elinin Əfətli obasında dövran sürmüşdü.
Rüstəm bəyin törəmələri Rüstəmbəyov soyadını daşıyırdılar.
Rüstəm bəyin Qasım bəy adlı oğlu vardı.

Qasım bəy Rüstəm bəy oğlu Kəbirli mahalının Əfətli obasında anadan olmuşdu.
Qasım bəyin Gülməmməd bəy, Şirin bəy, Kazım bəy, Məhəmməd bəy, İskəndər bəy, İsfəndiyar bəy adlı oğlanları vardı.
Gülməmməd bəy Qasım bəy oğlu 1770-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı.Sonra mədrəsədə oxumuşdu. İbrahimxəlil xan Cavanşirə, sonra Mehdiqulu xana xidmət etmişdi. Xanın eşikağası vəzifəsini icra edirdi. Xan ona Təkir-Mirikənd kəndini və Şollu-Rəncbərlər obasını mülk kimi vermişdi . Əfətli və Saybalı-Abbasqulu obasına da iddia edirdi .

1822-ci ildə xan İrana qaçandan sonra ruslara qulluq göstərmişdi. 1823-cü ilə bağlı qaynağa görə poruçik rütbəsi daşıyırdı . 1826-cı ildə üsyan edən Qarabağ bəylərinə qoşulmuş, lakin tutulmuşdu.Poruçik Gülməmməd bəyin tutulma nədəni: Özü Mehdiqulu хanın yanına qaçarkən yoldan qayıtmışdı. Tezliklə bağışlandı. Şəhər deputatları onu Moskvaya, çarın taczüzarlığına göndərdilər. Oğulları Rüstəm bəy və Ağa bəy də Mehdiqulu хanın yanına qaçarkən yolda yaralandılar. Onları yaralı halda Vərəndə mahalının Çanaqçı kəndinə gətirdilər.
Qafqaz canişini Yermolov Gülməmməd bəyi bağışlamış, hətta imperator I Nikolayın tacgüzarlığında iştirak etmək üçün Sankt-Peterburqa göndərmişdi .

Gülməmməd bəy Qarabağın böyük mülkədarlarından idi. Qardaşları ilə birgə Təkir, Miri, Kəranə kəndlərinin, Əfətli, Şollu (Rəncbərlər), Avşar, Xocavənd, Şirinbəyli obalarının yiyəsi idi .
Gülməmməd bəyin Rüstəm bəy, Ağa bəy, Həsən bəy, Abbasqulu bəy adlı oğlanları vardı.

Gülməmməd bəy ikinci oğlu Ağa bəy 1812-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Şuşa qəza məktəbində oxumuşdu. Qarabağ atlı alayının sultanı vəzifəsində xidmət etmişdi. Bir çox savaşlara qatılmışdı.
Ağa bəy Rüstəmbəyov 1873-cü ildə vəfat edib.

Ağa bəy Nabat xanım Rüstəm bəy qızı Rüstəmbəyova ilə ailə qurmuşdu. Zülfüqar bəy, Səlim bəy, Mahmud bəy adlı oğlanları, Balış xanım adlı qızı vardı.

Ağa bəyin ikinci oğlu Səlim bəy 1847-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Şuşa qəza məktəbində oxumuşdu. 1874-cü ildən 1882-ci ilədək Şuşa qəzasında polis pristavı, 1883-cü ildən 1888-ci ilədək Cəbrayıl qəzasında polis pristavı, 1890-cı ildən 1894-cü ilədək Cəbrayıl qəzasında rəsin böyük köməkçisi, 1896-cı ildən Zəngəzur qəzası polis idarəsinin rəisi , 1903-cü ildə Zəngəzur qəzası həbsxana komitəsində qəyyum, 1904-cü ildə Cəbrayıl qəzasında barışdırıcı münsif, 1910-cu ildə Zəngəzur qəzası polis idarəsinin rəisi və sərhəd komissarının müavini vəzifələrində çalışmışdı .

Səlim bəy Rüstəmbəyov Cəbrayıl, Böyük Bəhmənli kənd məktəblərinin hamisi idi.

Səlim bəy haqqında Şakir Məhərrəmov yazır: “Əfətli Səlim bəy əldə edilən məlumata görə, Əfətli Ağabəyin oğlu, 1843-cü ildə doğulub. Şuşa qəzasının aran kəndləri üzrə pristavı olub və o dövrdə Əfətlinin ərazisi onun hesabına genişləndirərək 8000 hektara çatdırılıb. Səlim bəy ağsaqqalların dediyinə görə, çox qoçaq, igid, sözübütöv adam olub. O, bir dəfə demişdir: - “Qar-qar çayı imkan vermədi ki, ayağımı bir az da uzadım”. Yəni, Əfətli ərazisini bir az da genişləndirim .

Səlim bəy Rüstəmbəyov 1911-ci ildə vəfat edib.

Gəlin tarixi şəxsiyyətlərimizə arxa çıxaq. Dolmanı lavaşla yeyən kimi yeyəcəklər bizi...

ƏNVƏR ÇİNGİZOĞLU
скачать dle 10.6фильмы бесплатно


Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi
#

Viktoriya1995

написал 0
Если у вас на работе или дома заблокирован доступ к этому или любому другому сайту
Используйте тор браузер он обходит все возможные блокировки провайдеров.
https://tor-browser-vpn.ru/