Cəmil bəy Vəzirov: Konservatoriya təhsilli mühəndis - ARAŞDIRMACəmil bəy Qarabağın köklü-köməcli zadəgan soyu olan vəzirovlara bağlıdır. Vəzirovlar soyunun ilk ad daşıyıcısı, Cəmil bəyin babasının babası Mirzə Əliməhəmməd ağa Sofuoğludur. Musavi seyidlərdəndir. O, İbrahimxəlil xan Sarıcalı-Cavanşirin divanxanasında çalışmışdı. Xanın müşavir-məsləhətçisi idi.
Mirzə Əliməhəmməd ağa 1785-ci ildə Osmanlı dövlətinə elçi getmişdi. Elə bu missiyasına görə də 1797-ci ildə Ağaməhəmməd şah Qacarın əmri ilə boğuldu.
Mirzə Əliməhəmməd ağanın Seyid Şahməhəmməd ağa, Seyid Xanməhəmməd ağa, Mir Cəfər ağa adlı oğulları vardı.

Ulu babası Mirzə Xanməhəmməd ağa Mirzə Əliməhəmməd ağa oğlu Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. İbrahimxəlil xanın nədimi olmuşdu.
Mirzə Xanməhəmməd ağa məzəli söhbətləriylə xanın könlünü açardı. Yazılanlara görə İbrahimxəlil xan nə qədər hirsli olsa da, Mirzə Xanməhəmməd ağanı görəndə gülməkdən özünü saxlaya bilmirdi. Yusif Vəzir Çəmənzəminli «Qan içində» adlı tarixi romanında Xanməhəmməd ağanın surətini yaratmışdır.
1823-cü ilə bağlı Qarabağın «statistik təsviri»ində bir çox mülkədarlarla yanaşı Mirzə Xanməhəmməd ağanın da adı keçir. Mirzə Xanməhəmməd ağanın Dizaq mahalının Düdükçü, Edilli kəndlərində və Türkman obasında rəiyyətləri, torpağı vardı.
Mirzə Xanməhəmməd ağa Pəri xanım Seyid Məhəmməd qızı ilə ailə qurmuşdu. İsmayıl bəy, Rüstəm bəy, Fətəli bəy, Nəsir bəy, Şükür bəy adlı oğulları vardı.

Babası Mirzə İsmayıl bəy Mirzə Xanməhəmməd ağa oğlu Şuşa şəhərində doğulmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Dövlət idarələrində məmur işləmişdi.
Mirzə İsmayıl bəy Cavanşir mahalının Malıbəyli obasından Başxanım xanımla evlənmişdi. Yusif bəy, İsmayıl bəy adlı oğlanları, Qönçə xanım adlı qızı vardı.
Atası İsmayıl bəy Mirzə İsmayıl bəy oğlu Vəzirov 1842-ci ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdi. Rus-tatar məktəbində təhsil almışdı. Məhkəmə orqanlarında işləmişdi.
İsmayıl bəy Balaxanım xanım Hacı Böyük bəy qızı Nuribəyova ilə evlənmişdi. Bu evlənmədən beş oğul, bir qız dünyaya gəlmişdi: Yaqub bəy, Bəhram bəy, Cəmil bəy, Cəlil bəy, Xəlil bəy və Hümay xanım.

İsmayıl bəyin üçüncü oğlu Cəmil bəy 1886-cı ildə Cavanşir qəzasının Zümürxaç kəndində dünyaya gəlmişdi. İbtidai təhsilini mollaxanada almışdı. Sonra Bakı real məktəbini bitirmişdi. Kiyev Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdu.

Cəmil bəy Vəzirov eyni zamanda Kiyev Konservatoriyasının dinləyicisi olmuşdu. O, bu sahədə oxuyan ilk azərbaycanlıdır.

1917-ci ildə Kiyev Politexnik İnstitutunun kimya şöbəsini mühəndis-texnoloq ixtisası üzrə bitirmiş, burda əməli mübarizə məktəbi keçmiş və proletar döyüşçüsü kimi yetişmiş Cəmil bəy 1917-ci ildə Bakıya gəlmişdi. Gələn gündən inqilabi fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Eyni zamanda da şəhər ərzaq komitəsində manufaktura şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdı.

1918-ci ilin iyul ayının 31-də Cəmil bəy keçmiş vəzifəsindən azad olunub, Şəhər telefon şəbəkəsində müfəttiş vəzifəsində işləmişdi.

1919-cu ildə bir-birinin ardınca Azərbaycan və rus dillərində leqal və qeyri-leqal qəzetlər nəşr olunmağa başladı. Cəmil bəy də bu mətbuat orqanlarının yaranmasında və nəşrində yaxından iştirak edirdi. 1919-cu ilin axırlarında «Novıy mir» qəzetinin ilk nömrəsi çapdan çıxdı. Cəmil bəy bacarıqlı və alovlu bir publisist kimi qəzetin redaktoru vəzifəsinə irəli çəkildi.

1920-ci il aprelin 28-də Nəriman Nərimanov başda olmaqla Azərbaycan Sovet hökumətinin ilk heyəti təsdiq edildi. Cəmil bəy Vəzirov Xalq Poçt-Teleqraf və Rabitə Yolları komissarı vəzifəsinə təyin olundu.

1921-ci ildə Cəmil bəy Vəzirov vəzifəsindən azad olundu.

1922-ci ildə o, Zaqfederasiyada Azərbaycanın iqtisadiyyat üzrə daimi nümayəndəsi olmuşdu.

1923-cü ildə Cəmil bəy Vəzirov Tbilisidə Zaqafqaziya Dövlət Ticarəti idarəsində işləmişdi.

1928-ci ildə Cəmil bəy Vəzirov Bakıya dönərək «Azərxalça» İstehsalat birliyində çalışmışdı.

1938-ci ilin yaman yeli Cəmil bəy Vəzirovun üstündən də əsdi. Tutulub, Oryol şəhərinə sürgün olundu.

Cəmil bəy Vəzirov 1943-cü ildə bu şəhərdə ömrünü başa vurdu.
Cəmil bəy öncə Xeyrənsə xanım Vəzirova ilə evlənmişdi. Bu evlilikdən 1922-ci il doğumlu Aliyə adlı qızları vardı. Sonra boşanıb, professor Sona xanım Axundova ilə ailə qurdu. Sona xanımdan övladı olmadı.

Ənvər Çingizoğlu, jurnalist-etnoqraf

скачать dle 10.6фильмы бесплатно


Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi