ƏSAS SƏHİFƏ Baş Redaktordan / Manşet / Yazarlar / Maraqlı / Araşdırma Türklərə qarşı Ermənilərin soyqırım siyasətinin məntiqi kökləri haqqında

Türklərə qarşı Ermənilərin soyqırım siyasətinin məntiqi kökləri haqqında

Türklərə qarşı Ermənilərin soyqırım siyasətinin məntiqi kökləri haqqında
Muxtar Həsənov

Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutu
Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru


Heydər Əliyev Azərbaycanda təkrar hakimiyyətə qayıtmasından sonra milli ideologiyanın formalaşması və azərbaycançılığın inkişafı üçün bir sıra mühüm fərmanlar imzaladı.

Onların içərisində 18 dekabr 1997-ci il tarixli «1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSRİ ərazisindəki tarixi - etnik torpaqlarından kütləvi deportasiya haqqında» və 26 mart 1998-ci il tarixli «Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında» fərmanları xüsusi əhmiyyət kəsb edir.

Çünki, uzun illər azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən tarixi ədalətsizliklərə həqiqi qiymət verildi, tarixçilərimizə isə bu sahədə tədqiqatlar aparmağa şərait yaradıldı. Arxivlər onların ixtiyarına verildi, əsl həqiqətlər üzə çıxmağa başladı.

Nəticədə isə yeni faktlara əsaslanan elmi tədqiqat əsərləri arxif sənədləri çap olunaraq sənədli filmlər çəkilərək xalqın öhdəsinə buraxıldı. Bu fərmanların vacibliyi həm də ondan ibarət idi ki, Azərbaycan növbəti erməni fitnəkarlığı ilə üzləşmişdi, 20% torpağını itirmiş, haqları tapdalanmışdı.

Azərbaycan həqiqətlərini isə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazım idi. Çünki, Dünya nə Azərbaycanı tanıyırdı, nə də onun keçmiş və ən yeni tarixindən xəbərdar deyildi.

Bunun əksinə olaraq ermənilər artıq «mənfi azərbaycanlı» obrazını Sumqayıt hadisələrindən dərhal sonra dünya ictimaiyyətinə çatdırmışdılar. Məhz əsl Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda bu fərmanlar böyük rol oynadı və oynayır.

Ona görə də vaxtilə ümummilli lidermiz Heydər Əliyevin, indi isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin maksimum səy göstərərək münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etmək siyasətlərini alqışlayırıq.

Çünki, müharibə son addımdır. Son addım isə zərurət meydana çıxdıqda atılacaq. İnanmaq istərdik ki, erməni təcavüzkarlarının qılıncla deyil, qələmlə başa salınması mümkün olacaq.

Çünki şəhid qanları ilə suvarılan torpaqlarımız yad tapdağı altında qala bilməz, torpaqdan qorxan ermənilər isə gec-tez bu torpaqları tərk etməyə məcbur olacaqlar. Bunun isə zamana ehtiyacı var!!!

Dünya xalqlarının intellekt səviyyəsi yüksəldikcə dövlətlərarası zidiyyətlər azalır, qeyri-insani mübarizə və rəqabət öz yerini sağlam və mədəni rəqabətə, yəni idmana, incəsənətə və s. verməkdədir.

Dünyanı öz axarından çıxaran sosialist sturukturu meydandan silindikdən sonra onun təsiri altında yaşamış dövlətlər yeni quruluşa tezliklə uyğunlaşa bilməyərək dünya dövlətlərinə inteqrasiya olunarkən milli baxımdan daha yaxın dövlətlərə arxalanaraq ehtiyatla öz yerlərini tutmaqdadırlar.

Bütövlükdə bu proses ədalətlilik baxımından heç də normal getməyərək haqsızlığın geniş yer almasına da zəmin yaradır. Belə ki, müəyyən dövr ərzində özgə torpaqlarını zəbt etməyə çalışanların işi sürətlə getsə də, öz tarixi torpaqlarının heç olmasa əlində qalanını qorumaq üçün ədalət uğrunda vuruşanların işi isə heç irəliləmir ki, irəliləmir.

Yəni, Azərbaycan bir kimsənin ərazi bütövlüyünə göz dikmədən, dövlətçiliyinə xələl gətirmədən müstəqil bir dövlət kimi özünün ərazi bütövlüyünü və dövlətçiliyini qorumaq üçün, haqq-ədalətin bərpası üçün əsl mücadilə etməkdədir.

«Qonşu» «Ermənistan» yalan, iftira böhtan və təcavüzkar yol tutaraq heç kimlə hesablaşmadan regionda ''at oynatmaq''la dünya dövlətləri ilə bir cərgədə irəliləmək istəyir. Hələ ki, onların bu istəklərinə dəstək verənlər də tapılmaqdadır.

Azərbaycan türklərinin tarixi torpaqları hesabına keçmiş rus-sovet imperiyasının «doğub» böyütdüyü, başı sığallanan bu respublika 70 illik ərköyünlüyündən əl çəkə bilmir.

Unudur ki, başı çox sığallananın başı qapazlanan günü də gəlib çatacaq. Onların başı sığallanan sovet imperiyası dövründə Türk soylu xalqlar dünya miqyasında açıq və gizli siyasətlə ən böyük əzab-əziyyətə, haqsızlıq, soyqırım, deportasiya, vəşilik və görünməmiş dəhşətlərə məruz qalmışlar.

Çox təəssüf ki, dünya dövlətlərindən Amerika, Fransa, Rusiya, İran və s. kimi bəzi nüfuzlu dövlətlər regionda tarixi həqiqətləri araşdırmadan ermənilərə dəstək verməyə cəhd göstərirlər. Təbii ki, bu addımları ilə onlar dövlətlərinin imiclərinə xələl gətirlər.

Özgə torpaqlarında müvəqqəti qərar tutan Ermənistan maddi və mənəvi dəstəyi qeyd etdiyimiz dövlətlərdən alır. Görünür bu ziddiyyət siyasi nöqteyi nəzərdən adı çəkilən dövlətlərin maraqlarına uyğundur.

Sual olunur; «bəs bu ziddiyyətin və düşmənçiliyin məntiqi kökləri haradan irəli gəlir?» Əgər dini fərqi əsas götürsək o qədər də inandırıcı deyil.

Düzdür bəzi xristian dövlətlərinin Ermənistana münasibətinin əsasını onların xristian olmaları təşkil edir. Ermənistana dini mənsubiyyətinə görə üstünlük versələr də Ermənistan onlara qarşı da sürüşkən mövqe tutaraq sədaqətli ola bilmir.

Yaxud müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanla düşmənçilik aparan erməninin müsəlman İrana münasibətindəki yaxınlığın kökləri də çox maraqlıdır.

Ermənilərin beynəlxalq aləmdə bu cür qarışıq, dolaşıq və məntiqsiz siyasət aparmalarının məntiqi köklərinin əsas səbəbləri görəsən nədədir?

Bax elə bu səbəblərə aydınlıq gətirmək üçün də fəlsəfi bir fikrin üzərində dayanmalı olacağıq.
Dünyada hər bir şey əksliyin vəhdətində mövcuddur. Bu bütün canlı-cansız, gözə görünən - görünməyən (maddi - mənəvi) nə varsa hamısına aiddir.

Yəni gecə-gündüz, acı-şirin, isti-soyuq, yaxşı-pis, kişi-qadın, müsbət - mənfi yüklər və s. Vəhdətsiz həyat, dünya mövcud ola bilməz. Hətta insanın vücudunda da bu vəhdət, bu proses mövcuddur.

Yəni insanın mövcud olması üçün daim analiz-sintez, yaxud istinin soyuğa münasibəti və s. olduqda onun yaşaması mümkündür.

Hətta, Yer üzərində insanlar da genetik olaraq iki qrupa: müsbət və mənfi genetik proqramlara (yaxşı və pis) malik insanlara bölünürlər.

Dünya xalqları da içərisindəki mənfi və müsbət proqramlara malik insanlardan ibarətdir və xalqlar var ki, mənfisi, xalqlar vardır ki, müsbəti çoxluq təşkil edir.

Mənfi proqramlı insanlar erməni xalqı içərisində çoxluq təşkil edir. Bunu hətta tarix də sübut etmişdir ki, onlar öz aralarında sıx birliyə malik ola bilmirlər.

Mənfi yüklü insanlar çoxluq təşkil etdiyindən, yəni eyni adlı qütblər bir-birini dəf edir. Onların birləşməsi üçün müsbət yüklü proqrama malik ermənlərin sayı artmalıdır.

(Görünür onlar mənfiliyindən, biz türklər isə müsbətliliyimizdən öz aramızda birləşə bilmirik, bəli, etiraf olunası həqiqətdir ki, 350 milyonluq türk birləşə bilmir ki, bilmir).

Mənfi yüklü ermənilərin öz aralarında birləşməsi üçün yalnız genetik dəyişikliyə məruz qaldıqda mümkündür. Geni isə kişi deyil, qadının oğurlaması mümkündür.

Məhz bunun üçündür ki, erməni qadınları digər xalqlarla, xüsusən müsbət yüklü genlərin sahibi olan türk kişiləri ilə əlaqəyə daha çox meyllidirlər. Bu gen oğurluğu ilə onlar mənfi yüklü genlərini «erməni xəstəliyi»ni müalicə etmiş olurlar.

Hamıya sirr olmayan erməni xəstəliyi əsasən dörd formada özünü göstərir: birincisi qadınlarda büruzə verir, yəni cavanlıqda yaraşıqlı olan bu qızlar 30 yaşına çatmamış hədsiz qırışır, bir növ ipirəyirlər, ikincisi kişilərdə əsasən 40 -50 yaş ətrafında büruzə verir ki, bunun nəticəsi olaraq sonradan şikəst-iflic olurlar (gözü kor, qıçı topal, əyrim-üyrüm erməniləri o vaxtlar Bakıda çoxlarımız yaxşı görmüşük), üçüncüsü hamısının bədənlərində çox kəskin iyin olmasıdır (erməni evlərində məskunlaşanlar bunu da yaxşı bilirlər), dördüncüsü, beyin təzyiqinin qalxmasıdır ki, bunu həkimlərimiz daha yaxşı bilirlər ki, bununla onlarda vəhşilik son həddə çatır və şahidi olduğumuz vəhşilikləri törədirlər, bunların bu təzyiqlərini aşağı yalnız türk xofu, türk qılıncı salır. Onların bu qədər mənfi keyfiyyətləri-mənfi proqramlarını yalnız ən çox müsbəti olan yalnız türk genlərindən oğurladıqda yox edə bilirlər.

Qalaktikada gedən dəyişmələr, hərəkət zamandan aslı olaraq təkrarlanır və bu öz növbəsində planetlərə, o cümlədən Yerə də təsir edir.

Məsələn, Günəş şüalarının təqribən bir əsrdən bir aktivləşməsi və bu aktiv şüaların Yerin müəyyən hissəsinə düşməsi Yerdə enerjini çoxaldır, bu enerji isə dərinlikdəki qatların, lava və digər suxurların hərəkətə gəlməsinə səbəb olur və belə dövrlərdə zəlzələlər, təbiət hadisəlirinin sayı və ölçüsü artır, eyni zamanda torpaqdakı bioloji aktivlik də artır.

Bioloji aktivlik isə bütün canlıların, o cümlədən insanların da aktivləşməsinə gətirib çıxarır. Bu isə öz növbəsində siyasi aktivliyə gətirib çıxarır.

Hazırda türk torpaqları həmin aktiv əraziyə düşmüşdür. Bu aktivliyin nəticəsi olaraq baş verən təbiət hadisələrindən (zəlzələ, sellər, tufanlar və s.) çoxlu insan tələfatı olur. Bu tələfat Tanrı tərəfindən əvəzsiz qalmır.

Məsələn, 1139-cu ildə qədim Gəncə şəhərində baş verən dəhşətli zəlzələ nəticisində 230 minədək insan tələfatı olmuş və əvəzində Kəpəz dağının qoynunda dünyanın möcüzələrindən biri olan Göy-Gölü bəxş etmişdir.

Dünyanı bu gözəlliyə cəlb edərək dünya durduqca heç bir istehsalata malik olmadan belə turuzimlə həmin bölgənin güzaranını təmin etmək mümkündür.

Yaxud qardaş Türkiyədəki dəhşətli zəlzələlərin olması, əvəzsiz qalmayacaq və yəqin ki, Türkiyə XXI əsrdə sözünü deycəkdir (Ermənistan ərazisində baş verən zəlzələ də türk ərazisinə aiddir).

Qeyd etdik ki, bioloji aktivlik siyasi aktivliyə gətirir və siyasi aktivlik isə millətlərin öz müqəddaratının həll etməsinə təkan verir. Siyasi aktivlik bütün millətlərdə eyni baş vermir.

Məsələn, müsbət proqramlara malik olan və Tanrının yer üzündə haqq əsgərləri adlanan türklər aktivləşərək haqqın ədalətin bərpasına, dünyanın inkişafına səbəb ola biləcək yaradıcılıqla köklənirlərsə, ermənilərin isə yaddaşlarında olan genetik proqramlar mənfi yüklü olduğundan onların aktivləşməsi mənfi hadisələrin-haqsızlıq, ədalətsizlik, təcavüzkarlıq, yalan, böhtan, iftira, satqınlıq, vəhşilik və s. baş verməsinə gətirib çıxarır.

Yaxud, özgə torpaqlarını mənimsəmək, necə ki, bu gün onlar Azərbaycanın qədim İrəvan xanlığına aid torpaqlarını ələ keçirərək Qarabağ, Naxçıvan və digər bölgələrin hesabına baş tutması mümkün olmayan «Böyük Ermənistan» kimi xülyalara düşürlər.

Ən dəhşətlisi də odur ki, onlar xarici havadarlarından dəstək alaraq görünməmiş dəhşətlər törədir,türklərə qarşı soyqırım həyata keçirirlər.

Bu soyqırım XX əsrin əvvəlində olduğu kimi əsrin sonunda da davam etdi. Yəni XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan 1992 -ci il Xocalı soyqrımını həyata keçirdilər və ən dəhşətlisi də odur ki, bu dəhşətlərə dünya miqyasında göz yumuldu.

Bundan da dəhşətli soyqırımı XX əsrin əvvəlində 1918-1920 illərdə ermənilər qaniçən Andranikin başçılığı ilə türklərə qarşı həyata keçirmişlər.

Andranik öz dəstəsi ilə ilk və dəhşətli zərbəni Qars, Gümrü şəhərinə və bütün Şörəyel mahalına endirdikdən sonra İrəvan, Göyçə, Zəngəzur, Naxçıvan və s. bölgələrə irəliləmişdir.

Aradan bir əsrə yaxın vaxt keçsə də həmin soyqırım heç kimin yaddaşından çıxmamışdır.

Həmin dəhşətli hadisələrdən biri Şörəyel-Qars mahalının Məmmədabad kəndində 5 aylıq körpəni qapının bir dirəyinə, o biri dirəyinə isə ananı nizə ilə taxaraq qanları ilə divara «Ürəyi əmlik quzu və toglu əti istəyən türklər buyursunlar» yazısını yazan vəhşi daşnaklar bu hərəkətləri, yüzlərlə türkləri tövlələrə dolduraraq yandırmaları,1988-ci il hadisələrində türk uşaqlarını dəmir borunun içərisinə dolduraraq ağzını qaynaqlayaraq yandırmaları və s. vəhşiliklər ermənilərin hədsiz mənfi proqramlı-mənfi yüklü olduqlarını göstərən əyani sübutlardır.

Andranik Qars şəhərinin və ətraf kəndləri qılınc və nizədən keçirərək Gümrü şəhərinə yaxınlaşarkən, bütün Ağbaba və Şörəyelin camaatı müdafiəyə qalxaraq 500 araba ilə Gümrünün dinç əhalisini çıxarmağa başlayırlar.

Birinci geçə sobaların borularını dağın təpəsində top adı ilə yerləşdirərək erməni vəhşilərini aldadaraq 200 arabada dinc əhalini salamat çıxarsalar da, növbəti gün bunu anlayan vəhşilər növbəti 300 arabada yerləşən arvad-uşaq, qoca-cavan hamısını bir nəfər kimi qırmışlar.

Bu cür dəhşətləri törədən soyqırım həyata keçirən ermənilərə qarşı türk əsgərləri layiqli cavab verərək əli silahlı erməniləri yerində oturdaraq Andraniki tay qulaq etməliydilər. Bu cavab reaksiyası isə soyqırım deyil, soyqırıma cavabdır.

Bu gün onlar öz havadarlarına güvənərək «adımı sənə qoyum, səni də yana-yana qoyum» deyərək, həyasızlıqla soyqırıma məruz qaldıqlarını dünyaya car çəkirlər.

Hesab edirəm ki, dünyada nüfuzlu dövlətlər erməni qaniçənlərini vaxtında yerinə oturda bilməsələr, erməni təcavüzkarlarına cavab verən yeni Kazım Qarabəkirlər, Tələt Paşalar, Nuri Paşalar var və yenə tapılacaq.

Bu isə sonuncu addım deməkdir, bu addımdan digər xalqlar və dövlətlər də bəla çəkə bilər.скачать dle 10.6фильмы бесплатноRƏYLƏR

Bakı Hava Proqnozu