DÖRD CAVANIN BİR GÜL DƏSTƏSİ
DÖRD CAVANIN BİR GÜL DƏSTƏSİ

Dörd cavanm şeirlərini aldım.Bir şair ünvanma gələn sonsuz və bulanıq şeir axınında bu yazılar nə qədər duru və saf,aydın və büllur göründü.Elə ona görə də həmin şeirlərin bəzilərini seçib müəyyən redaktədən sonra çapa verməyi məsləhət bildim.

Bu yazılar nə Tahir Talıblının,nə Eldar Nəsiblinin, nə də Nurəddin Əliyevin mətbuat səhifələrindəki ilk şeirləri deyil.Allahverdi Əhmədov isə mətbuatda ilk dəfə çıxış edir.

Elə buna görə də onların yazılarına biz daha tələbkar,qayğıkeş,eyni zamanda,məsuliyyətlə yanaşmalıyıq.

Bir şərtlə ki,bu məsuliyyət və tələbkarlıq hissləri cavanların özlərinin mənəvi keyfiyyətlərinə çevrilib daxili bir tələbata dönsün.Elə burdan da əsil şairlik başlanır.

Mən bu dörd cavanın şeirlərində bir-birinə doğmalıq və yaxınlıq hiss etdim.Onlar mənsub olduqları nəslin adından danışmağı bacarırlar. Ozü də obrazlı şəkildə... Ifadələrdə bir səlislik, orijinallıq və axıcılıq var.

Bunlar sənət yoluna qədəm qoymaq istəyən gənclərimiz üçün vacib və labüd keyfiyyətlərdir.
Doğmalıq və yaxınlıq yaxşı şeydir.Lakin yeknəsəqlik olmasın.Yeri düşdü,düşmədi.

Uşaqlıq xatirələrinə qapılacaq, cəhrə əyirən nənə ilə söhbət,vaxtlı-vaxtsız yağan yağışları düşünmək, itirilmiş subaylığa hayıf-sılanmaq... bütün bunlar təkrar motivlərdir.

Təkrar isə şeirdə bağışlanmazdır.Şeir sabaha baxmalıdır.Onun böyüklüyü və siqləti həmişə ictimai-siyasi həyatımızın,dövrün vacib sosial və mənəvi dəyişikliklərini necə qələmə alması ilə ölçülmüş və ölçülür.

Bu,zamanəmizin mənəvi salnaməsi olan ədəbiyyatımızın,o cümlədən də şeirimizin əzəli və əbədi meyarıdır.

Hələ üzlərini görmək mənə nəsib olmamış dörd cavanın şeirləri eyni bir arzu ilə yazılıb: ürəklərində coşub-daşan gənclik həvəsi,gənclik ümid və etibarını,məhəbbət və sədaqətini şeir dili ilə açıb oxuculara çatdırmaq!

Dörd cavanın şeirləri məndə bir inam duyğusu oyatdı: bu gün qartal kimi qanadlanan şeirlərimizin sabahına dərin bir inam!

Bu inamda da həmin şeirləri "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin tələbkar və qayğıkeş oxucularına təqdim edirəm.

Elə bilin ki,bu dörd cavan şairin şeirləri qönçələrdəntutulmuş gül dəstələridir.Sabah qönçələr mütləq açılacaq!O qönçələr açılanda isə daha ətirli,daha rayihəli olacaq.
Nəbi XƏZRİBABAMIN KƏHƏRİ

Otən ömür üçün qəribsəyirmi –
Səksəni, doxsanı haqlayır babam.
Keçmiş bir ilxıdan yadigar kimi
Bir yorğa kəhər də saxlayır babam.

Dəli cavanlığı, əyləncələri
Ağardıb saçında, saqqalında o.
Yığıb bir ömürlük xatirələri
Bir kitab söz kimi öz alnında o.

Qardaşınnan artıq sevdiyi atın
Elə uşaq kimi qulluğundadı.
Atınnan uzağa atmaz bir addım,
Arpası, samanı qoltuğundadı.

Verər inəklərdən, camışdan qabaq
Atın alafını, atın suyunu.
Sədrin, briqadirin gözündən iraq
-Bəzən qoruqlarda otarar onu.

Elə əzizləyər, tumarlayar ki...
Babamın kişilik dünyasıdı at.
Onun ürəyini, bir iş də var ki...
Hamıdan birinci duyasıdı at.

Kişinin ən yaxın sirdaşıdımı?
Gör ata necə də mehrini salıb...
Axı, ürəyində dava ilinnən
Bir oğul, bir kəhər həsrəti qalıb.

...Dava əzabını qarışqalar da,
Bütün cücülər də çəkərdi onda.
Bütün kişilər tək boranda, qarda
Atlar da cəbhədə əsgərdi onda.

Otən ömür üçün qəribsəyirmi?
-Səksəni, doxsanı haqlayır babam.
Keçmiş bir ilxıdan yadigar kimi
Bir yorğa kəhər də saxlayır babam.
1971

***

YADİGAR

Qövr edər qəlbimdə dərd için-için
Ağırmış bir eşqin oduna düşmək.
Bəlkə sevgimizi yaşamaq üçün
Bu da bir adətdi – şəkil dəyişək.

Səpərəm alışan, yanan çağıma,
Təbəssüm edərəm dərdi-sərini.
Sovqat saxlayıram qocalığıma
Sənin qız baxışlı şəkillərini.

Şəkil də ömürdü, qalar yadigar,
Şəkil də bir sığal, bir tumar istər.
Sevənlər sevgidə ürək bağışlar,
Məhəbbət, əzizim, etibar istər.

Ayrılıq qəlbimdə od çata-çata
Yağdırar həsrətin yağışlarını.
Şəkil istəyirsən apar yadigar,
Yadigar aparım baxışlarını.
1972

***

Dayanmışam postda mən
Yuxum ərşə çəkilib.
Səmanın ulduzları
Mundirimə tökülüb.

Papağımda, toqqamda
Düymələrimdə ulduz.
Deyirəm ki, bu qədər
Axı, kimdə var ulduz.

Görən bilirmi bu dəm
Şirin-şirin yatan qız.
Bu gecə hey üstümə
Qar yağıb ulduz-ulduz
Tahir Talıblı
1973скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi