İGİDİM-Ənvər Çingizoğlu-ESSESORĞU. -Könlündən nə keçir igidim?
--Vətən!
--Nə var vətəndə?
--Yanar ocaq, isti qucaq!
--Öküzün yönsüzü kotan, oğulun yönsüzü vətən arzular igidim. İlqar çalıb irəli get.
--Nə var irəlidə?!.
SÖZÜN CANI. Öndə qazilik var, qəzavat var. Öndə şəhidlik var, şəhadət var. Öndə mücahidlik var, cihad var. Öndə qələbə var igidim.
Getdiyin yerdə torpağımız var-düşmən tapdağında. Yurdumuz var-yağı qaynağında. Qarımız var bucağa atılı. Qızımız var qucağa sıxılı. Evimiz var-oda yaxılı, ocağımız var-su calanmış…
YUĞ. Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir əri, bir ər bir eli qurtarar igidim! Ölərsən yer sevər, qalarsan el sevər. Yəhər altında at, qeyrət altında ər ölər igidim. Namından ləkəni, namusundan qaranı təmizləməyin çağıdır. Ah igidim, vah igidim!..
SORĞU. -Kimə güvənirsən igidim?
--Biləyimə!..
SÖZÜN CANI. İgidlik biləkdə olmaz, ürəkdə olar. Biləyə güvənməzlər, kürəyə güvənərlər. Qəribin sinəsinə vurmuşlar «vay arxam» demiş. Arxalı arxayın olar. Söykəncin el, güvəncin ulus olsün. Mənəm-mənəm demə, biz varıq de. Sağına bax, soluna bax, cinahına, qoluna bax. Dar gündə qardaşına güvən. Ağır vaxtda yoldaşına arxalan.
YUĞ. Dağ başından çən, ər başından qəm əskik olmaz igidim. İgidin başı qalda gərək. Başın sağ olsun, igidim. Qovğada qardaş itirdin, yollarda yoldaş itirdin. İtirdin ağrı çəkdin, itirdin acı çəkdin. Başa gələn çəkilər igidim. Ağacı olandan yarpaq düşər. Kökün sağ olsun. Butan budaq olar. Olar igidim! Olmazmı heç?..
YIR. Alp igidim, aslan igidim.
Atın yadlara qaldımı?
Ağa igidim, azman igidim.
Adın adlara qaldımı?!.
SÖZÜN CANI. At ölmüş, igid qalmış--deyə elə xəbər gəlmiş. Dul arvad oğluymuş demiş el ağsaqqalı. Atadan görmüş olsaydı atdan öncə ölərdi. Atına dəyən zərər, adına dəyən xələldi. Adı batsın elə igidin-demişlər.
Bizim eldə quşlar qanadı, oğullar adı ilə tanınır igidim. Adına alp demisənsə layiq ol. Qılınc qında yox, qırğında olmalıdır. Qırğına gedirsənsə qənim ol. Qənimsənsə qəhrəman ol. Qəhrəmansansa adına qurban!..
SORĞU. Könlündə aslan yatıbmı igidim? Qəlbindən sultanlıq keçirmi igidim?
YUM. Atdığını atasan, vurduğunu tutasan. Dostun dolu gəlsin, düşmənin boş getsin. Yağın yalın olsun, kölgən qalın olsun.
…Olsun inşallah!

Ənvər Çingizoğluскачать dle 10.6фильмы бесплатно


Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi