ƏSAS SƏHİFƏ Hüquq Bəzi qanunlar sahibkarları sıxışdırır, monopoliyaya və korrupsiyaya şərait yaradır-Hüquqşünasın açıqlaması

Bəzi qanunlar sahibkarları sıxışdırır, monopoliyaya və korrupsiyaya şərait yaradır-Hüquqşünasın açıqlaması

Tanınmış hüquqşünas, Qarabağ qazısı Vüqar Dadaşovun sahibkarlığın inkişafına dair Analoq.az- açıqlamasında bildirib ki, Bəzi qanunlar sahibkarları sıxışdırır, monopoliyaya və korrupsiyaya şərait yaradır.Analoq.az Vüqar Dadaşovun fikirlərini olduğu kimi təqdim edir:

Son vaxtlar ölkəmizdə sosial sahədə aparılan köklü islahatlar fonunda ölkə başçısının Məhkəmə hüquq sistemində əsaslı islahatların aparılacağı anonsunu verməsi, illərlə Məhkəmə hüquq sisteminin danılmaz boşluqların aradan qaldırılacağına böyük inam yaradıb. Ədalət sisteminin dəqiq mexanizmlə işləməsi və qanunların aliliyi, hüquqdan sui istifadə hallarının yol verilməməzliyi, korrupsiyaya şərait yaradan amillərin aradan qaldıran islahatlar artıq vacib və təxirə salınmaz prosesdir.

Məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları, eləcədə inzibati orqanlar yuxarıda qeyd edilən əsaslardan yaranmış şəraitdən sui istifadə etməklə iqtisadiyyatımızın, sahibkarlığın inkişafını əngələyir. İnzibati və hüquq mühafizə orqanlarının əlaqələndirici qərarlarının olmaması bu sahədə əlavə çətinliklər yaratmışdır.


Son dövrlərdə Maliyə Bazarına Nəzarət Palatası tərəfindən sahibkarlar eləcədə, ölkəmizin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən böyük kommersiya təşkilatlarının Məhkəmə qaydasında cərimələnəsi halları genişlənmişdir. Belə əsaslardan biridə Azərbaycan Respublikası İXM-nin 430.4-cü maddəsində göstərilən hallara görə yəni,

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.4-cü maddəsinə əsasən “Avans yolu ilə ödənilmiş valyuta vəsaitinin müqabilində müəyyən edilmiş müddətlərdə müvafiq mallar idxal edilmədikdə, işlər görülmədikdə və ya xidmətlər göstərilmədikdə ödənilmiş valyuta vəsaitinin xaricdən geri qaytarılmamasına görə-vəzifəli şəxslər inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin on faizindən iyirmi faizinədək məbləğdə, hüquqi şəxslər inzibati xətanın obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin iyirmi faizindən otuz faizinədək məbləğdə cərimə edilir”

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin №45/1 saylı 28.11.2016-cı il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın 4.3.1.3-cü müddəasına əsasən ödənişin aparıldığı gündən 270 (iki yüz yetmiş) gün müddətində malların ölkəyə idxalını təsdiq edən gömrük bəyannaməsi və ya idxal olunan xidmətlərin göstərilməsini təsdiq edən sənəd banka təqdim olunmalıdır.

“Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması” Qaydalarının 5-ci müddəasında valyuta əməlyatlarını təsdiqedici sənədlər yəni Kömrük Bəyannaməsi isə Dövlət Kömrük Komitəsi tərəfindən verilir. Əgər sahibkar ondan aşlı olmayan şəraitə görə Gömrük bəyannaməsini 270 gün müddətinə banka təqdim edə bilmirsə inzibati qaydada cərimələnir.

İdxal edilən məsulun qaydalara uyğun yoxlanılması, lazımı ekspertizaların keçirilməsi, müvafiq sənədlərin verilməsi inzibati orqanlara həvalə edilmişdir və sahibkardan aşlı hərəkətlər deyildir. Göründüyü kimi Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.4-cü maddəsində göstərilən hallar üzrə inzibati orqanların konkret məsuliyyəti müəyyən edilməmişdir.

Bu da öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın 4.3.1.3-cü müddəasına uyğun olaraq müəyyən edilmiş 270 gün müddətin buraxılmasına geniş şərait yaradır, həmin 270 gün müddətin buraxılması nəticəsində inzibati orqan deyil məhz sahibkar cəzalandırılır. Məntiqi nəticə olaraq sahibkar inzibati orqanlardan aşlı şəraitə düşür-monopoliya və korrupsiyanın genişlənməsinə münbit şərait yaranır.

Eləcədə, Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın 4.3.1.3-cü müddəasına əsasən ödənişin aparıldığı gündən 270 (iki yüz yetmiş) gün müddətində malların ölkəyə idxalını təsdiq edən məhz gömrük bəyannaməsinin göstərilməsi və idxalı təsdiq edən digər sənədlərin qəbul edilməməsi sahibkarların işini çətinləşdirən, onları aşlı hala salan bürokratik əngəllər ümumilikdə iqtisadiyyatımızın inkişafına mane olan səbəblərdəndir.

Hesab edirəm ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430-cu maddəsində, eləcədə Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın müvafiq müddəalarında dəyişiliklər aparılmalı, inzibati orqanların məsuliyyəti müəyyən edilməli, idxal müddəti uzadılmalı və idxalı təsdiq edən digər sənədlər məhz idxalı təsdiq edən gömrük bəyannaməsinin səviyyəsində qəbul edilməlidir.

Bu halda həm sahibkarların fəaliyyətinə sərbəstlik verilməklə, monopoliyanın və korrupsiyanın aradan qaldırılmasına, bolluğun və yeni iş yerlərinin yaranması şərait yaratmaq mümkündür. Buda öz növbəsinə iqtisadi mühitin və əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması deməkdir. Tərəfimdən müvafiq dəyişiliklərin edilməsi ilə əlaqədar Milli Məclisə və inzibati orqanlara müraciət ünvanlanıb”

Analoq.az
скачать dle 10.6фильмы бесплатноRƏYLƏR

Bakı Hava Proqnozu