BU İŞ BÜTÜN FOLKLOR ARAŞDIRICILARININ BORCUDURBU İŞ BÜTÜN FOLKLOR ARAŞDIRICILARININ BORCUDUR
Vüqar Sədioğlu


Azərbaycan xalqının milli-mənəvi varlığının ən mühüm tərkib hissələrindən olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ölkəmiz müstəqillik əldə edəndən sonra daha geniş təbliğ və tədqiq olunmağa başladı. Qədim xalq abidələrinin daha obyektiv, tendensiyasız, tarixi faktlar və məntiqə söykənən elmi dəlillər əsasında öyrənilməsi, araşdırılması, layiqli qiymətləndirilməsi istiqamətində irəliyə doğru atılan addımlar sistemli və ardıcıl olaraq davam etdirilməkdədir. Bütün bu işlərin təşkilində isə dövlətimizin rolu misilsizdir.

Buna misal olaraq 2000-ci ildə “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik yubleyinin YUNESKO xətti ilə beynəlxalq səviyyədə təntənəli qeyd edilməsini xüsusu vurğulamaq olar. Bundan əlavə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında 20 fevral 2015-ci il tarixli sərancamı da misilsiz əhəmiyyətə malikdir.

Bu sərəncamdan sonra “Kitabi-Dədə Qorqud”la bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, Bakı Dovlət Universitetində, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində, Sumqayıt Dövlət Unuiversitetində, Naxçıvan Dövlət Universitetində və eləcə də qardaş ölkə Türkiyənin bir sıra elm və təhsil ocaqlarında neçə-neçə tədbirlər, elmi konfranslar keçirildi. Yeni tədqiqatlar ortaya qoyuldu, elmi jurnallarda çoxlu sayda araşdırmalar, çıxışlar və məruzələrin mətnləri dərc edildi.

Təvazökarlıqdan uzaq səslənsə də, qeyd edək ki, AMEA-nın Folklor İnstitutunun doktorantı olaraq Cəmilə Çiçəyin də iki irihəcmli məruzəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına İnstitutunda “Kitabi-Dədə Qorqud”un elm aləminə məlum olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş “EPOS VƏ ETNOS” (6-7 noyabr 2015-ci il) Beynəlxalq Simpoziumunda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı məhəbbət motivləri ilə XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarının müqayisəli təhlili və Bakı Dövlət Universitetində keçirilən elmi konfransda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qəhrəmancasına elçilik və müasir Azərbaycan məhəbbət dastanları: oxşar və fərqli cəhətlər” maraqla dinlənirək, yüksək qiymətləndirildi.

O, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı məhəbbət motivləri ilə XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarının müqayisəli təhlilin sərlövhəli məruzəyə görə hətta AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanovun, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəylinin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun icraçı direktoru, pedaqoji elmlər namizədi, dosent Səmədovun imzası ilə təşəkkür bəlgəsinə də layiq görülüb.


Burada məruzələr mövzusunun orijinallığına, qorqudşünaslıqda yeni istiqamət xarakteri daşıdığına görə alqışlanaraq, alimlər tərəfindən yüksək dəyərləndirilmişdir. Fikrimizcə, Cəmilə xanım bundan sonra da sistemli, davamlı şəkildə, dövlətimizin və möhtərəm


Prezidentimizin qayğısı altında bu istiqamətdə tədqiqat və araşdırmalarını davam etdirəcək, yeni-yeni nəticələr ortaya qoymağa çalışacaqdır. O, gözəl anlayır ki, bu iş bütün folklor araşdırıcılarının müqəddəs borcudur. Çünki bu qədim, findamental xalq abidəsinin daha dərindən öyrənilərək təbliğ edilməsinə, dünya ictimaiyyətinə və xalqımıza mahiyyətinin dürüst çatdırılmasına böyük ehtiyac var.
BU İŞ BÜTÜN FOLKLOR ARAŞDIRICILARININ BORCUDUR
BU İŞ BÜTÜN FOLKLOR ARAŞDIRICILARININ BORCUDUR
BU İŞ BÜTÜN FOLKLOR ARAŞDIRICILARININ BORCUDURскачать dle 10.6фильмы бесплатно


Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi