Nuridə Misir:"Sevə-sevə parçalandıq,aralandıq"Sukut.

Mən sükutun başlna
dolanlram hər gecə.
Mən sükutu içimdə
yaşadıram gizlicə.
Süküt keçir içindən
sevgimin,nifrətimin.
Bəzən qonağı olur
ölməz dəyanətimin...

Bəzən yastığım üstə
axıtdığım göz yaşı...
Bəzən ondan qaçıram,
bəzən başımın daşı...
Nuridənin sükutu
süküt qədər lal olur.
Bəzən sükutum susur,
sükutdan, sükut doğur.
11 may,2013.

**************

Bilmədin.

Aramızı kəsdi yollar,
Uzanıqlı qaldı qollar,
Sən etdiyin sitəm ki var,
Dərdmi, yaramı, bilmədin.

Ver məni şerin cənginə,
Sarılım söz ahənginə.
Bu ayrılığin rəngi nə?
Ağmı,qaramı, bilmədin.

Getdin, sənlə ömür uçdu.
Elə bildim qaranquşdu,
Bəlkədə heç düşünmədən
Soydun yaramı,bilmədin.

Ayrılığı sən gətirdin,
Agrını dərman gətirdin,
Iti bir xəncər gətirdin,
Soydun yaramı, bilmədin.

Perik saldın sevgimizi,
Məhv elədin ikimizi.
Əlində bir çarıq bizi,
Oydun yaramı, bilmədin.

Nuridənin yönü yüzə,
Çətin sapa ömür düzə.
Qara,qırmanc iri duza
Qoydun yaramı, bilmədin.


**************

Gedək Murova tərəf.

Sayıb ömrün naxışını,
Dəf eləyib qar qışını
Çıxıb sevgi yoxusunu,
Gedək Murova tərəf.

Qalaq-qalaq qara düşək,
Qoy uçquna, tara düşək,
İkimiz bir tora düşək
Gedək Murova tərəf.

Zirvəsindən aşaq gedək.
Gün tək işıq saçaq gedək.
Mənzil uzaq, ömür gödək,
Gedək Murova tətəf.

O dağlarda izimiz var,
Dolaylarda sevgi yaşar,
Nuridəni dağ yaşadar,
Gedək Murova tərəf.
16 dekabr,2013.

**************

Kimi.

Mən tel tapmayan daragam,
Gəzirəm divanə kimi.
Bir təşnəyəm, şam başına
Dolanan pərvanə kimi.

Solub sevgi yarpaqları
Quruyubdu budaqları.
Əyilib torpağa sarı
Susuz bir viranə kimi.

Ruhum, Tanrı nişanəsi,
Ömrüm, sirlər xəzinəsi.
Nuridənin konül səsi
Susub, məzarxanə kimi.
03 mart,2013.

**************

Hardasan?


Sən-sevən könlümdə əzabim, qəmim.
Sən- yarımçiq qalan sevgi aləmim,
Sən- sabah altinda qalan dünənim,
Şerimi sənsizlik alıb, hardasan?

Gözlərm yolundan göz cəkə bilmir,
Ürəyim ağlımdan söz çəkə bilmir.
Talehim xəttini duz çəkə bilmir,
Misralarım yetim qalıb, hardasan?

Sənsiz- bulaqları quruyub eşqin,
Sənsiz- budaqları quruyub eşqin.
Sənsiz- dodaqları quruyub eşqin,
Nuridənin gözü dolub, hardasan?
26 mart, 2010.

**************

Günəş tək atəşim yandırar səni,
Meh olub saçına dola bilərəm.
Sanma qranitdi sinəmdə ürək,
Çəmən çiçəyi tək sola bilərəm.
İçimdə ağrılar baş alıb gedər
Xəyallar qaçırar yuxularımı.
Göylər dilə gələr,ildırım çaxar
Oyadar o sənsiz duyğularımı.
Enib gecələrin dar yuxusuna
Mən səni gizlicə süzüb gedərəm.
Düşərəm ömrümün qarlı qışına
Beyaz saçlarını öpüb gedərəm.
Həsrətim, həsrətin yanindan keçər
Üzümdə qırışlar naxışlanarlar.
Arzular damlaya, damcıya dönər
Qaynayan su kimi buxarlanarlar.
Bir də görərsənki durub yanından
Alib Nuridəni kecib gedərəm.
Xalli kəpənəyin tül qanadından
Pərvanə ömrünü seçib gedərəm.
14 yanvar, 2016.

**************

XATİRƏSİNƏ.

Sevə-sevə parçalandıq, aralandıq.
Sevə-sevə bu sevgidən biz usandıq.
Bir də gördük,ömrümüzdən
Yarı gedib, yarı qaldı.
Bir də gördük, bu sevginin ürəyində
Qaysaqlamaz bir yaranın xalı qaldı...
Sevə-sevə ayrılanda,
Əllərimiz bir- birinə toxunanda
Üşüdük biz...
Onda bildik:
Kəfəni yox,qəbiri yox
Bir tabutmuş bu sevgimiz.
Onda bildik:
Tüstüsü yox,istisi yox,
Nə külü yox, kösövü yox
Gözlərinə yağış yağan
Bir ocaqmış bu sevgimiz.
Nə aranı, nə dağı yox bu sevginin.
O, bir boşluq, hədər imiş,
Qayəsi də, mayası da
Ələm imiş, kədər imiş.
O, səhrada gedən karvan,
Sarvanı da *Miraj* adlı bələdçiymiş
Günahkarı axtarmayaq:
Nə sən idin, nə mən idim...
Mən o zaman gözəl,göyçək,
lalələri yanağında xumarlanan çəmən idim.
Kəpənəklər uçuşardı
Çiçəklərin arasında.
Dünya da yaşıllaşardı
Gözlərimin qarasında.
İllər boyu yol gələrək
Yavaş-yavaş öldü sevgi,
İndi tənha keçən ömrə
Bir yaradı,
O yaranı iki yerə böldü sevgi...
Bu sevginin ölümünə
Cüt ağlaya bilmədik ki...
Bu ayrılıq dağlar aşdı,dərə keçdi.
Ömür zaman süzgəcindən
Ele boş-boş, bele keçdi.
Bu sevgidən bar görmədik
Nə sən, nə mən.
Bu sevgi də damcı- damcı
Axib itdi gözümüzdən.
Səndən sonra soldu, düşdü
Tənha qalan Nuridənin ürəyindən...
14 noyabr, 2015.

скачать dle 10.6фильмы бесплатно


Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi