Bizi izləməyi unutmayın

Manşet / #Yazarlar / #Ədəbiyyat

Balayar Sadiqin çağdaş poemaları

1-03-2017, 22:39 | 1 2952 dəfə baxılıb.

Çağdaş yazarlar içərisində poemalara müraciət edən sənətkarlardan biri də Balayar Sadiqdir. Onun “Ömrün gəraylı çağları” kitabında altı poeması var. Bu poemalar “Qan”, “Yol”, “Başdaşı”, “Edam günü”, “Bir ovuc yaddaş torpağı”, “Zindan görüşləri” başlığı ilə təqdim olunub.
“Qan” poeması 1996-cı ildə nəsr və nəzmin əlaqələndirilməsi şəklində yazılmışdır. Eləcə də, poemanın tərkibindəki parçalar hər biri ayrıca şeir təsiri bağışlayır. Bununla belə, hər bir şeir özlüyündə çox mükəmməldir, mükəmməl poetik dili var. Əslində, poemanın əsas ağırlıq mərkəzi nəsr parçalarının üzərinə düşür. Əsərin yarısına qədər yuxu motivi üstünlük təşkil edir. Nəhayət, məlum olur ki, yuxusunda qəhrəmanın narahatlığına səbəb olan, gah atasının, gah babasının qəbri şəklində təzahür edən bu sirr, qan yaddaşımızın nağlı imiş. “Atamdan, babamdan keçib, Qanımda axan kişnərti” - misralarından da göründüyü kimi, poemanın əsas məğzini ulu keçmişin unudulmaması, at üstündə gəzən babaların mərdanəliyinə sadiq qalınması təşkil edir. Müəllif poemalarında ata qayıdışı, milli özünə qayıdış kimi səciyyələndirir.
“Yol” poeması da (1996) nəsr və nəzm hissələrindən ibarətdir. “Öz yolunu tutdu bu yol” sətirləri poemanın əsas mərkəzi yükünü daşıyır. Bu yol elə bir yoldur ki, oradan atan, baban keçib. Ona görə də, indi həmin yolun baxışları yaxamıza bağlanıb. Yol bizi ən düz olanla getməyə yönəldir. Məhz bu poemada da, yolun bu cür anlamının qabardılmasına cəhd edildiyini görürük. Yolun başlanğıc və bitiş nöqtələri məlum olduğu kimi naməlum da olur. Həm də dilimizdə ömür yolu deyilən bir ifadə də var. Biz bütün həqiqi və məcazi yollardan ömür yolu adlanan zaman kəsiyində yol salırıq. Yol sözü bizim dilimizdə həm omonimliyi, həm də çoxmənalılığı olan sözdür. Əsərdə də bu sözün fəlsəfi çalarları ilə yanaşı ifadə imkanları da poetikləşdirilib.
1996-cı ildə yazılmış “Başdaşı” poeması həcm etibarilə çox kiçikdir. Lakin poemanı təşkil edən şeirlər mükəmməl poetizmə malikdir. “De indi harda dəfn edim, Gözü yaşlı göz yaşımı?!” tipli poetik tutumlu misraları çoxdur. Aydınca görünür ki, “göz yaşının göz yaşı” poetik kəşfdir. Onun dəfni isə ağlamağın axırına çıxar. Sözün hər mənasında dəfn sözü bədbinlik mənası ifadə etsə də, göz yaşının dəfnində bir nikbinlik anlamı var. Bu tipli mükəmməl misralar əsərdə üstünlük təşkil etsə də, ümumiyyətlə, poemada istifadə edilmiş beş şeirin başdaşı ilə əlaqəsini tapmaq olmur.
1996-cı ildə qələmə alınmış digər bir kiçikhəcmli poeması isə “Edam günü”dür. Edam günü elə bir gündür ki, həmin gün dar ağacları yallı gedir. “Kirpiklərim dar ağacı Asıb özünü göz yaşım” kimi sətirlərdən də göründüyütək dar ağacının mücərrəd mənasına da toxunulur. Özünü asan göz yaşlarının aqibəti bəllidir ki, yox olmaqdır. Göz yaşlarının məhv edilməsi təbii ki, alqışa layiq bir işdir. Bu yönümdən yanaşanda kirpiklərin dar ağacı funkusiyasını icra etməyinə dəstək olmaq istəyirsən. Şair sözü elə dolayı yolla qələmə alıb ki, ölüm doğuran dar ağacına rəğbət hissi yaradır. Yəni dar ağacı bəzən insanın xeyrinə də nəyinsə asılmasına səbəb ola bilərmiş. Əlsində məlum olur ki, edam günü mücərrəd bir zaman kəsiyidir. İnsan hər an rastlaşa biləcəyi ölümə hazır olmalı, həmişə əbədiyyət vaxtı ilə saatın neçə olduğunu bilməlidir.
“Bir ovuc yaddaş torpağı” poeması da digər poemaları kimi eyni strukturda, 1998-ci ildə yazılıb. Bu əsərdə isə ölüm gəlib ömür yiyəsini çağırır. Yaddaşın mahiyyəti belə açılır ki, “Alnımdan keçən yolların Əriməyən qarı yaddaş”. Bu yaddaş torpağı həm də torpağın yaddaşıdır. Bu, o yaddaşdır ki, qəbir üçün torpağı qarış-qarış qazırlar. Ölümün torpağın qoynuna necə tapşırılması torpağın yaddaşına əbədi həkk olunur. Çürüyüb torpağa qarışan cəsəd isə yaddaşın torpağına çevrilir. Əsər çox mükəmməl misralarla yekunlaşır: “Ucaldı əcəl bayrağı, Kölgəsi bir ada düşdü”. Əcəl də öz qələbəsini bayrağını ucaltmaqla nümayiş etdirirmiş. Bu bayrağın kölgəsində isə bir ad öz mənsub olduğu cismdən məhrum olur.
1996-cı ildə yazılmış “Zindan görüşləri”ndə isə nəsr parçaları yoxdur, lakin beş yarımbaşlıqdan istifadə edilmişdir. Əslində bu zindan məcazi məna daşıyır. Əldən verilmiş hər fürsət zindana düşmüş insanla müqayisə edilir. “Köhnə divar kimi uçulur ömür, Alnımdan tökülür alın yazısı” – deyən şair yaşam fəlsəfəsinə özünəməxsus məna verir. İkinci bölümdə isə ictimai narazılıqlar dilə gəlir, addımbaşı rastlaşdığımız hasızlıqlar cazibədar bədii dillə qələmə alınır. Bir fikrə xüsusilə önəm verilir ki, azadlıq zindanların bətnindən doğulur. Qəribə bir təzadla qarşılaşırıq, Ölüm azadlıqdan utansa da, Zülm utanmır. Bununla belə, əsərin sonunda Azadlığın mütləq qalib olacağına inam var.
Balayar Sadiqin “Sərhədçi ömrü” poeması proloqla başlayır. Bu əsər müasir Azərbaycan poemaları sırasında öz sanballı yerini tutur. Poemada qeyd edilir ki, torpağın altında şəhid yatanlar əsgər addımını laylatək duyurlar. Onların adi yaşam reallıqları qeyri-adi bədii tonla təqdim olunur.
Sərhədçi əsgərin kirpiklərindən,
Gecə ulduz-ulduz asır özünü.
Tətikdə dayanan barmağı üstə,
Alagöz səhərlər açır gözünü.
Poemada sərhəd sözü savaşda gözünü yuman şəhidin sonuncu mənzili, otağı kimi mənalandırılır. Yazar öncə vətənin ən ulu sərhədçisindən söz açamaq istəyir. Buna görə də, birinci bölüm “Ulu sərhədçi” adı ilə təqdim olunur. Bir millət özündən əlçatmaz, ünyetməz xatirələrtək uzaq düşəndə inləyən bayatılar, hönkürən ağılar yurdun qəm dolu salnaməsinə çevrilir. Belə bir zamanda ulu öndər Heydər Əliyev xalqına böyük yaradanın ərməğanıtək göndərilir: “Gəldi öndər gəlişiylə, Azərbaycan özünə gəldi”- misralarında gəlişlərin həmahəngliyi diqqəti çəkir. “Millətin öndəri Sərkərdə Heydər Vətənin ən ulu Sərhədçisidir” sətirləri ilə bu böyük şəxsiyyətə ehtiramını bildirir.
İkinci bölüm “Qələbə sorağında adlanır”. Bölümün əvvəllərindən bir döyüşkənlik ruhu duyulur. Müəllif çadırda doğulan hər bir körpənin bələyinə “Baş Sarıtel” bükməyi məsləhət görür. Belə olarsa, döyüşçü qardaşlarımızla Qələbəni qarşılamağa gedə biləcəyimizə ümid bəslənilir.
Üçüncü bölüm “Ərən salnaməsi-əsgər məktubu adlanır”. Bu elə bir məktubdur ki, bir əsgər anası bu məktubu əlinə alanda qonşu həyətdəki bir su sonası xoş xəbərdən dodağını dişləyər. Bu hissədə sərhədçi əsgərin xidməti vəzifəsi ilə vətəndaş mövqeyi önə çəkilir. O həm də bir vətən qızının gözlərini yolda qoyan bir vətən oğludur. Bu bölümü verməklə şair sərhədçi ömrünün bütövlüyünü göstərib.
Epiloqda qeyd edilir ki, “Sərhədçi qəlbində vətən sevgisi, Şirin arzu kimi sərhədsiz olur”. Bu sevgi sərhədçilərdən vətənin bütün vətəndaşlarına ötürülür. Misralardakı “sərhədçi” və “sərhədsiz” sözləri xoşagəlimli bir ahəng yaratmışdır. Sərhədçi üçün vətənin sərhədləri mövcud olsa da, arzuların sərhədi olmur.
Ümumiyyətlə, poemaları oxuduqca bir şeyə tamamilə əmin olursan ki, Balayar Sadiq sözə zərgər dəqiqliyi ilə yanaşır. Ən gözəl ifadələri şeirdə mükəmməl şəkildə obrazlaşdırır. Bu fikirləri poemanın nəsr dilinə də aid edə bilərik. Lakin bununla yanaşı, müəllifin nə demək istədiyi bu söz gözəlliyinin kölgəsində qalır. Yəni poemalarda konkret hədəfi tapmaq kifayət qədər çətinləşir. Bu çətinliyi asanlaşdıran yeganə səbəb poetik dildir.

Gülnar Səma

скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi

REKLAM
RƏYLƏR

RƏY YAZIN

Manşet / #Yazarlar / #Ədəbiyyat

Fikrət Qoca poemalarında nədən yazıb

Müəllif hüquqları qorunur.
ƏTRAFLI OXU

Manşet / #Yazarlar

Gülnar Səma yazır...

Müəllif hüquqları qorunur.
ƏTRAFLI OXU

#Mədəniyyət

BMM-də Azər Hacıbəylinin "Vətən daşı" adlı poemalar kitabının təqdimatı baş tutdu

Müəllif hüquqları qorunur.
ƏTRAFLI OXU
ƏN ÇOX OXUNAN

ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Fedex Provera No Prior Script Pflanzliches Viagra Kaufen Cialis Pfizer Levitra cialis overnight shipping from usa Achat Kamagra France Comment Durer Plus Longtemps Naturellement Dangerous Liquid Amoxicillin After Expiration
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
cheap viagra 100mg canada viagra purchase <a href="http://cheapgogenvia.com/#">cheap viagra with no prescription</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
generic cialis online cialis cost <a href="http://xxxcialisgt.com/#">best place to buy cialis online reviews</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
online gambling casino play online casino <a href="http://usaonline-casino.us.org/">free casino games no download</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
online gambling - free blackjack games casino style <a href="http://playersonlinecasinogo.com/">chumba casino</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
bovada casino online casino bonus ohne einzahlung <a href="http://freecasinogames.us.org/">hyper casinos</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
real money casino free slots no registration <a href="http://casinoslotsgambling24.com/">usa online casino</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
online casino - play casino real money - org eldorado online casino <a href="http://freecasinogames.us.org/">free casino games slotomania</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
cheapest viagra online viagra sales <a href="http://isabellapharmbi.com/#">online viagra</a>

over the counter viagra substitute where to buy viagra online <a href="http://sophiapharmsd.com/#">price of viagra</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
viagra canada buy viagra canada <a href="http://sophiapharmsd.com/#">viagra alternative</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
buy name brand cialis online non prescription cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">buy cialis online using paypal</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
treatingsevereisheadache

335b vente canadienne de is
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
is arousal

3456 be is germany
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
viagra generic release date viagra generic <a href="http://saresltd.com/#">generic viagra walmart</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
usefull link is 100mg
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
buy generic viagra online cheap viagra <a href="http://dejviagram.com/#">online prescription for generic viagra</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
buy cialis online usa cialis online pharmacy <a href="https://forumdemulheres.com/#">cheap cialis viagra online</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
black is is

a796 ato di is
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
is billiges

d111 we choice best is price
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
buy generic viagra online buy viagra <a href="http://buyviagenonline.com/#">best place to buy viagra online forum</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
where to buy generic viagra new viagra <a href="http://viagravkash.com/#">buy viagra in canada</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
how to buy cialis pills cialis cost <a href="http://cialisckajrhd.com/">cialis online buy</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
online casino bonus casino slot <a href="http://casinoslots.us.org/">hyper casinos</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
free slot play royal river casino <a href="http://casinoslots.us.org/">free vegas slots online</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
hollywood casino dit is spam slots online casino blackjack <a href="http://casinoslots.us.org/">dit is spam casino slot games</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
teva generic viagra cheapest brand viagra <a href="http://buyviagaraonline.com/#">viagra erection</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
lyalda canada drugs online review viagra without a prescription <a href="http://canadadrugsonlinewxwe.com/#">is canada drugs online a reliable source</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
п»їcanadian pharmacy tadalafil best price <a href="http://canadianpharmacyecyn.com/">canadian mail order pharmacy</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
erectile dysfunction exercises viagra soft tablets <a href="http://erectiledysfunctionnfsc.com/#">what causes erectile dysfunction</a>
 • Нравится
 • 0
ЦитатаОтветить
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
canadian online pharmacy viagra cialis <a href="http://canadianpharmacywezw.com/#">canadian drug pharmacy</a>
 • Нравится
 • 0

Назад Вперед
Наверх
kiosk.com.az tap az турбо аз tap.az qab qacaq turbo az oxu az oxu az xeberler www oxu xabaraz новости азербайджана mp3 yukle big az azeri bass indir yukle mp3 mp3 milli az son xeberler xabaraz radikal müxalifət milli.az Azərbaycan xəbərləri dünya xəbərləri aktual hadisələr bu günün xəbərləri BiG.Az - Böyük Azərbaycan en son xeberler Azerbaycan xeberleri 2017 müsavat siyasət iqtisadiyyat azərbaycan hadisə son xəbər dağlıq qarabağ gündəm qəzet ilham əliyev Bakı haqqin az новости ильхам алиев haqqin az азербайджан объявления интим услуг в баку погода в баку hava haqqinda melumat day az day.az Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az qafqazinfo minimum əmək haqqı 2018 anar nagilbaz porno anar nagilbaz video anar nagilbaz Xəbərlər Araşdırma Müsahibələr Reportajlar Xəbərlər Gündəm Hadisə Siyasət Cəmiyyət İqtisadiyyat İdman Dünya Video Maqazin Müsahibə Media Araşdırma Maraqlı Mədəniyyət Gülən Təhlükə Bank Biznes Enerji Əmlak Tender Vakansiya namiq caniyev a24az niyə quran onun üçün müqəddəs deyil anar nağılbazın video a 24 a24.az Yenicag.Az son dəqiqə ən son xəbər xəbər xəbəri xəbərləri yenicag yeniçağ gündüz kərimov vüqar zifəroğlu qarabag roma canli yayim yenicag zakirə zakirqızı basqın Azərbaycan Aşkın Niderlandın ofisinə bildirib şəhərində Haaqa təşkilatının diaspor Diasporrəhbəri həmçinin Afrin aparılır edilib Hazırda araşdırma əməliyyatından millətindən ardıcıl spy satellite destroyed eu doner kebab north korea missile hit own city arzu nağıyev axar/az axar.az lentaz lent az xabaraz musavat.az xeberler musavat iqtidar 134 nomreli 134 mekteb məktəb nömrəli olay bilmir söyləyir edirəm deyir bilmirəm söylədiyi xəstəsən Yaşamağa davam bilir qollarımı əməlinə qazandırmaq istəyib məktəbli deyən kəsirəm Bunları Cavidan Anasının sinif xarakterli hərəkətləri cinayət oxuyan zorakılıq aidiyyatlı bağlı orqanlara şikayət şəhər daxil hadisə vermis naziri müdafiə Dadaş Rzayevin nəvəsidir prokurorluğunda bağlı Təhsil sinfində hüquq hadisə yayıb olmuş oxuyan cinayət mühafizə əlaqədə yerləşən ayının otağında dekabr cinsi geyinmə soyunub idman zalının