AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA DƏNİZ NƏQLİYYATI: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR kitabı işıq üzü görüb
Tanınmış iqtisadçi, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun “Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” şöbəsinin elmi işçisi,iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Təbriz Yadigarovun bu günlərdə "AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA DƏNİZ NƏQLİYYATI: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR" monoqrafiyası işıq üzü görüb.

Kitabda müxtəlif mənbələrə əsasən miladdan öncə 4-cü əsrdən başlayaraq müasir dövrədək Azərbaycanda dəniz nəqliyyatının inkişaf tarixinə yığcam şəkildə nəzər salınmış, dəniz nəqliyyatının iqtisadiyyatının əsasları şərh edilmiş, xarici iqtisadi əlaqələrdə dəniz nəqliyyatının rolu, normativ hüquqi bazası, müasir vəziyyəti, dəniz nəqliyyatının dünya əmtəə ticarətinin həcminə təsiri, dəniz nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsindən asılılığı, neft-qaz hasilatında və yükdaşımalarda dəniz nəqliyyatının mövcüd problemləri və onun aradan qaldırılmasıı, yükdaşımaların və idaretmənin optimallaşdırılması yolları göstərilmiş və Eviews və MS Excel proqram paketlərindən istifadə etməklə dəniz nəqliyyatının fəaliyyəti qiymətləndirilmişdir.

Müəllif Strateji Yol Xəritəsinə əsasən Transxəzər marşrutu üzrə dəniz nəqliyyat yükdaşımalarından yüksək gəlir əldə edilməsi üçün dəniz nəqliyyatının mövcud problemlərini qeyd etmiş və onların həlli yollarını göstərmişdir.

Kitab ali məktəblərdə “Dəniz nəqliyyatının iqtisadiyyatı”, “İqtisadi təhli və audit”, “Nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili”, “Nəqliyyatın ekonometriyası” fənlərinin tədrisində, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyində, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-də, respublikada hazırlanan məqsədli proqramlarda, dəniz nəqliyyatının inkişafı ilə bağlı elmi araşdırmaların aparılmasında, həmçinin tədqiqatçılar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qeyd edək ki, kitabın elmi redaktoru, iqtisad elmləri doktoru Fuad Qənbərov,iqtisad elmləri namizədi,Ələsgər Barxudar oğlu Sarıyev.Rəyçilər isə iqtisad elmləri doktoru, professor Arif Şəkərəli oğlu Şəkərəliyev,iqtisad elmləri doktoru, professor Yaşar Atakişi oğlu Kəlbiyevdir

Analoq.az

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA DƏNİZ NƏQLİYYATI: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR kitabı işıq üzü görübскачать dle 10.6фильмы бесплатно

Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi
#

JeaIndege

написал 0
Cialis Und Levitra Kombinieren cialis 20mg for sale Kamagra Up Cialis 5mg Filmtabletten Bestellen Direct Generic Hydrochlorothiazide Medicine Cash Delivery Price