Oqtay Rzanın şeirləriBU QIZ

Bu qız totuq, sevimli,
Ağlamır, gülümsəyir.
Böyüyüb söyləyəcək:
- Baba, sabahın xeyir!
...Nəvəm belə olacaq.
Bu qız məktəb geyimli,
Qisməti xoş duyğular;
Sol əlində qərənfil,
Sağ əlində kitab var.
...Nəvəm belə olacaq.
Küçəni yağış yuyur,
Bu qız çətir götürüb,
Səhər - səhər özünü
İslanmaqdan qoruyur.
...Nəvəm belə olacaq.
Bu qız gəlin köçür ki
Baharın ilk ayında!
Ürəyim pıçıldadı:
“Sən o vaxt olmayanda...
Aysel belə olacaq;
İndiki bapbalaca
Aysel belə olacaq!”

11.08.2008
(Doğulmağının 60-cı günü)

***************
MÖVLANƏ RUMİ

Sözünün bəzəyi - hikmət, gözəllik,
Dillər əzbəridir Mövlanə Rumi;
Arxada qalsa da səkkiz yüzillik,
Ölməyib, diridir Mövlanə Rumi!
İdraka dəryadan dərin deyir o,
“Gəl, gəl! Göz üstədir yerin” deyir o;
“Olduğun kimi də görün” deyir o -
Nə vaxtdan bəridir Mövlanə Rumi!
Doğmadır Konyaya, Təbrizə, Qarsa,
Türkə, yəhudiyə, ərəbə, farsa...
Tanrıya çox yaxın on dahi varsa,
Onların biridir Mövlanə Rumi!
“Eşqi də oyadıb” şeirin səsiylə,
Ruhsuza can verib pak nəfəsiylə;
Əlli min beytlik “Məsnəvi”siylə
Əbədi yol gedir Mövlanə Rumi!
Qədim müasiri bütün çağların
Uca zirvəsidir qoca dağların.
Haqqı, hürriyyəti sevən xalqların
Böyük şairidir Mövlanə Rumi!

***************

BAYRAQLAŞAN AMALIDIR!

Vətən – qüvvət, təpərimiz,
Zərrəsiyik hər birimiz.
Muğan adlı yurd yerimiz
Əlibəyin mahalıdır.

Əməlləri saçır ziya
Gündən-günə, aydan-aya.
Nəhəng, qədim Avrasiya
Əlibəytək dühalıdır.

Xoş xəbər eşitsin hamı –
Çiçəklənib arzu, kamı:
Əlibəyin ad bayramı
Hürriyyətlə vüsalıdır.

Xalqım, elim qədirbilən,
Müstəqillik nədir bilən.
İstanbuldan uçub gələn
Əlibəyin xəyalıdır.

Qayğı yükü qalaq-qalaq...
Birləşəcək bölünmüş xalq;
Göy, qırmızı, yaşıl zolaq
Bayraqlaşan amalıdır!

*Əlibəy Hüseynzadə
24.02.1999

***************
İKİ SADİQ

Bir şeir yazdırıb mənə bu axşam –
Qədəmi uğurlu, duyğulu axşam.
Nəğməm – səbəbkara kiçicik töhfə!
Ərzin işığını görüb ilk dəfə
Gözəl ziyalı
Tağı Sadiqin
nəvəsi Sadiq!

Salatın Əhmədli – Salatın nənə
Bayatı hopdursun söz çələnginə!
Çocuğun keyfini soruşaq ondan
Necədir yenicə doğulan oğlan –
Gözəl ziyalı
Tağı Sadiqin
nəvəsi Sadiq?!

O kimdir oyanır dan qızaranda,
Məktəbə yollanır – əlində çanta;
Dərslərdən “beş” alıb dönəcək evə,
Tale kitabında – elm adlı zirvə?!
Gözəl ziyalı
Tağı Sadiqin
nəvəsi Sadiq!

Dünəndən sabaha uçur xəyalım,
İlləri qapıtək açır xəyalım.
O kimdir məclisə toplayıb bizi?
Toyun qəhrəmanı, soyun əzizi –
Gözəl ziyalı
Tağı Sadiqin
nəvəsi Sadiq!

Övlad — təntənəsi arzu-muradın,
Ey ata, ey ana! Gözünüz aydın!
Bəxtəvər böyüyüb boy atmalıdır,
Səadət sarayı yaratmalıdır
Gözəl ziyalı
Tağı Sadiqin
nəvəsi Sadiq!

Sənət dənizindən ləl, dürr götürüb,
Həyata təzə ruh, nəfəs gətirib,
Şöhrət qazanacaq babası kimi,
Mərd, qoçaq, üzüağ babası kimi –
Gözəl ziyalı
Tağı Sadiqin
nəvəsi Sadiq!
05.01.2013,
Bakı, Yasamal
скачать dle 10.6фильмы бесплатно


Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi