Övlad arasında fərq olmaz
Uşaqlar həyatımızın ən dəyərli parçalarıdır.Onlar həyatımızı canlandıran,günümüzə şənlik, mehribanlıq gətirən varlıqlardır.Bir yeni ailə qurulur və ər ilə arvad arasındakı sevgi uşaqlarının olması ilə daha da möhkəmlənir,sevgiləri hər tərəfdən bir-biri ilə sıx baxlanır.Uşaqlar bizi bir-birimizə bağlayan qopmaz bağdır.Məncə,uşaq dedikdə səadət,sevinc yada düşməlidir.Uşaqlar dünyanın sevgi mənbəyidir.Hər hərəkətləri maraqlı,hər görünüşləri gözəldir. Axı bu şirinləri necə sevməmək olar?!Onların hər hərəkətləri,hər davranışları sevgi dolu,sevinc dolu olur.Hər hansısa problemdən ötrü özümüzü pis,kefsiz hiss etdiyimiz zamanlarda uşaqların hər hansısa şirin hərəkətləri özümüzü yaxşı hiss etməyə yardımcı olur.MaşaAllah.

Uşaqlar Allahın bizlərə olan lütfi,aramızda sevgini möhkəmləndirmək üçün bağdır.Allah Qurani-Kərimdəki "Rəhman bir sevgi yaradacaqdır (Məryəm 96) sözləri ilə də bir yandan sevginin uşaqlar olduğuna işarə edir.

Təəssüflər olsun ki,bəzən bu sevgi parcalanır,məhv olur.Bəziləri uşaqlarını istəmir və öz canlarından olan bir canın canını alır,onları öldürürlər. Bu,böyük bir faciə və ən böyük qəddarlıqdır.

Uşaqların öldürülmə halları daha çox qızla oğlan arasında qoyulan fərqdən doğur.Tarix boyu bir çox insanlar qızları istəməmiş,oğlanlarının olmasını arzulamış,"qız qeyrətdir, məsuliyyətdir" düşüncəsində olmuşlar.

Amma heç zaman Allahın verdiyi neməti istəməmək,onu atmaqla nə dərəcə böyük bir günah qazandıqlarını düşünməyiblər.

Allah hətta Quranda misal çəkərək qız uşaqlarının istənilməzliyini anlatmışdır.Tanrımız bu barədə öz iradını çəkdiyi misalda bildirmişdir.

"Amma Ona Öz bəndələrindən övlad isnad etdilər. Həqiqətən, insan açıq-aşkar naşükürdür! Yoxsa O, yaratdıqlarından qızları Özünə övlad götürüb, oğlanları sizə məxsus etdi?!

Onlardan birinə Rəhmana isnad etdikləri(qız uşağı) ilə müjdə versən, qəzəbdən boğularaq üzləri qapqara qaralar"(Zuxruf 15-17)

Biz də uşaq olmuşuq və bizim aramızda fərq qoysaydılar necə olardıq?Yəni əgər sən qız olduğun üçün səni istəməsə idilər və mən oğlan olduğum üçün məni istəsə idilər sən özünü necə hiss edərdin?

Əlbəttə ki,sən özünü lazımsız,istənilməz görər və əlbət mənə də nifrət edərdin.Səni ikinci sinif insan edən valideynlərinə qarşı səndə soyuqluq yaranardı.Elə deyilmi?Axı kim istər ikinci sinif olmağı?

Odur ki,qız və oğlan arasında qoyulan fərq,qızların sevilməməyi və oğlanların arzulandığı bir dünya sadəcə olaraq fəlakətdir.Necə ki Allah da bu hərəkəti qadağan etmiş və hər zaman üçün qadınla kişini bərabər tutmuşdur.

"Həm kişilərdən, həm də qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlər görənlər Cənnətə girərlər və onlara xurma çərdəyinin qırıntısı qədər haqsızlıq edilməz".(Nisa 124)

Göründüyü kimi Allah "Həm kişilərdən, həm də qadınlardan" ifadəsi ilə kişi və qadını ayırmamış, bir səviyyədə tutmuşdur.

Allaha görə insanlar arasında fərq onların nə cinsinə,nə də var-dövlətinə görə olur.İnsanlar arasında fərq yalnız onların imanına görə olmalıdır.Hucurat sürəsi 13-cü ayədə bu fikir açıqca bildirilmişdir.

"Ey insanlar!Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq.Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə,sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq.Allah yanında ən üstününüz təqvaca (imanca) ən qabaqda olanınızdır.

Həqiqətən,Allah biləndir,xəbərdardır".(Hucurat 13).

Qız uşağını istəməmək,yalnızca oğlan arzulamaq Allaha olan üsyandır.Çünki Allah istədiyinə istədiyini verər.Allahın seçiminə qarşı çıxılmaz.

İnsan Allahın özünü özünün seçimi olmadan, istəyərək,sevərək yaratdığını xatırlamalıdır.

Göylərin və yerin hökmü Allahın əlindədir.O, istədiyini yaradır.İstədiyinə yalnız qız,istədiyinə də yalnız oğlan verir.

Yaxud hər ikisindən verir.İstədiyini də sonsuz edir.O,hər şeyi bilən və hər şeyə qadirdir".(Şura 49,50)

Qız uşaqları gələcəyin analarıdır.Məgər ananı sevməmək olarmı?

Ana sevilməli,üstün tutulmalıdır.Təəssüflər olsun ki,bəzi insanlar gələcəyin analarına qarşı amansız rəftar edirlər.Onları sevmir,oğlanı ondan üstün tuturlar.Hz.Muhəmməd(s.ə.s)

"Cənnət anaların ayaqları altındadır",-ifadəsi ilə ananın üstünlüyünü qeyd etmişdir.Lakin bizlər gələcəyin analarını sevməsək cənnəti məhv etmiş olarıq.

İnşaAllah bu hallar düzəlməli və uşaqlar arasında fərq qoyulmadan hər ikisi sevilməlidir.Qız uşaqları da eynilə oğlan uşaqları kimi böyük nemətdir. Aralarında fərq yoxdur.Yox, əgər fərq olmalıdırsa, "qız uşaqları üstündür"- demək daha düzgün olar.

Çünki ana olduqları zaman cənnət onların ayaqları altında olacaq.Yuxarıda qeyd olunanlardan aydındır ki,Allah bizlərə fərq qoymağı qadağan etmişdir.

Fərqin qoyulması Allahın rizasına qarşı çıxmaqdır.

Tanrı öz rizasına uyanları uğura yönəldəcəyini bildirmişdir.Odur ki,gəlin Allahın rizasına uyğun hərəkət edək,inşaAllah.

"Allah,onun rizasını arayan şəxsləri əmin-amanlıq yollarına yönəldir,onları Öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir"(Maidə 16)


Kərimov Məhəmməd Nur Yusif


Analoq.azскачать dle 10.6фильмы бесплатно

Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi