Ədəbiyyat

Ali Baş Komandanım-VÜQAR ƏHMƏD

VÜQAR ƏHMƏD

ALİ BAŞ KOMANDANIM!

Zəfərlərin səs salır bütün dünya, cahana,
Səni əmanət etdik, biz Allaha, Qurana,
Böyük qardas deyirsən sən abin Ərdoğana,
Sevir Azərbaycanım- Ali Baş Komandanım!

Düz 30 il səbirlə biz qələbə gözlədik,
Kim deyər ki, həsrətdən, ayrılıqdan bezmədik,
Nəhayət ki, işğala sükür olsun dözmədik,
Sevir Azərbaycanım- Ali Baş Komandanım!

Zəfərləri eşitdik Başqan- sənin dilindən,
Milyon insan köçkündü obasından, elindən,
Millət ayrı düşmüşdü ” Xarı bülbül” gülündən,
Sevir Azərbaycanım – Ali Baş Komandanım!

Qara baxtlı Qarabağ göz yaşları tökürdü,
Vətənin  bağrı qandı, bu nisgil dağ çəkirdi,
Düşmən Xocalıda aeroport da tikirdi ,
Sevir Azərbaycanım- Ali Baş Komandanım!

Tarixi vərəqlədim, uğurumuz az olub,
Həyatımız, ömrümüz qarlı- qışlı yaz olub,                                 
Şuşaya həsrət qalan tar, kamanım, saz olub,
Sevir Azərbaycanım- Ali Baş Komandanım!

Vahid eyləsin Allah bu dərdli yurdumuzu ,
Çin eyləsin Tanrımız,  ən böyük arzumuzu,
Allah qorusun Sizi, müzəffər ordumuzu,
Sevir Azərbaycanım- Ali Baş Komandanım!

QƏLƏBƏYƏ gedirik, yel kimi, cuma- cuma,
Komutan əmr verir:- Haydı keçin hücuma,
Əsgər aman verməyir, düşmən göz açıb-yuma,
Sevir Azərbaycanım- Ali Baş Komandanım!

Xalqım dua eyləyir İlham Heydər ogluna,
Millət qəlbən inanır, igid, rəhbər oğluna,
Artıq  qəhrəman deyir, İLHAM adlı oğluna,
Sevir Azərbaycanım-Ali Baş Komandanım!

Səhidlərin ruhu da qələbəyə sevinir ,
Millətimin ürəyi, tam zəfərlə döyünür,
İndi dünya TÜRKLƏRİ  Sizin ilə öyünür ,
Sevir Azərbaycanım-Ali Baş Komandanım!

Düşmən artıq can üstə, düşmənin verdiyi candır,
Bütün cahan bilir ki, Qarabağ Azərbaycandır!!!
Sayəndə Vətənimiz, qalib Azərbaycandır,
Sevir Azərbaycanım-Ali Baş Komandanım!

Analoq.az

Xəbəri qiymətləndir
[Ümumi: 0 Ortalama: 0]

Daha çox
Back to top button